Καταγγελία για το Εργοδοτικό Έγκλημα

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Α.Ε. και Γραφείων καταγγέλλει το εργοδοτικό έγκλημα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 08/05…

Για την ΕΡΤ

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας καταγγέλει την κυβέρνηση που με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αποφάσισε…