Διακήρυξη ΔΑΣ Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας για τις Εκλογές του Σωματείου