Ανακοίνωση για αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση για την Τετάρτη 24/07 αναβάλεται. Θα υπάρξει ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα στους συναδέλφους. Όλοι αύριο στη συγκέντρωση των σωματείων υπηρεσιών – εμπορίου στην Ομόνοια 7:00 μ.μ.