ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Επιτροπή Ανέργων του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Α.Ε. & Γραφείων καταγγέλλει την παράνομη, καταχρηστική και συνάμα τρομοκρατική ενέργεια της ΑΠΟΛΥΣΗΣ του Προέδρου του ταξικού Σωματείου μας, Μάκη Μπίκα, από την εταιρία EXPRESS PUBLISHING.
Η απόλυση του Προέδρου είναι σαφώς παράνομη και καταχρηστική όπως άλλωστε κατάφωρα αποδεικνύεται από την αοριστία των κατηγοριών της Εταιρείας όσο και από την άρνησή της να παραλάβει τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την συνδικαλιστική του ιδιότητα, η οποία είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη.
Η απόλυση του Προέδρου δεν θα πρέπει να ιδωθεί μόνο ως μια προσωπική υπόθεση ενός ακόμη εργαζόμενου που βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της ανεργίας και σε αυτήν την περίοδο κρίσης του κεφαλαίου αλλά ειδικά ως μια προσπάθεια τρομοκράτησης τόσο των εργαζομένων στην συγκεκριμένη εταιρεία όσο και ως μια επίθεση σε όλους τους συνδικαλιστέςπου παλεύουν στα ταξικά Σωματεία μαζί με τους εργαζόμενους ενάντια στις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την υποβάθμιση της ζωής των εργαζομένων με σκοπό την καθυπόταξή τους στις απαιτήσεις των εργοδοτών.
Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόλυσης του Προέδρου του
Συνδέσμου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας!
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ