Ποιοι είμαστε

 

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΑΕ και Γραφείων Αθήνας  είναι  πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στο Νομό Αθηνών, εκφράζει, εκπροσωπεί και προωθεί τα συμφέροντα εργαζομένων που έχουν ειδικότητες και αμείβονται με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Παροχής Υπηρεσιών (ΣΣΕ/ΠΥ). Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος καλύπτει συνδικαλιστικά εργαζόμενους  που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τις παρακάτω ειδικότητες:

– Γραμματείς, Υπάλληλοι Γραφείου

– Βοηθητικό – Τεχνικό προσωπικό (εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανομείς)

– Προσωπικό Φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί)

Προϋπόθεση για τις πιο πάνω ειδικότητες είναι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται αποκλειστικά σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους εξής χώρους:

Διαφήμισης, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φύλαξης επιχειρήσεων, φροντίδας, φύλαξης και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολούθησης και αποθήκευσης (logistics), ποδοσφαιριστικών και καλαθοσφαιριστικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων, κέντρων ξένων γλωσσών, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαμεσολάβησης κινητών αξιών και υπηρεσιών επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Εξαιρέσεις:

Η ΣΣΕ/ΥΠ έχει εφαρμογή και σε άλλες ειδικότητες, οι οποίες όμως συνδικαλιστικά καλύπτονται από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Νομό Αθηνών.

α) οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα λογιστής και βοηθός λογιστή, αμείβονται και αυτοί με βάση τη ΣΣΕ/ΠΥ και συνδικαλιστικά καλύπτονται και από το Σωματείο Λογιστών Ν. Αττικής

β) οι εργαζόμενοι στον κλάδο της πληροφορικής σε επιχειρήσεις με αντίστοιχο αντικείμενο, για τις ειδικότητες Υπάλληλος Γραφείου, Γραμματέας, Χειριστής -τρια Η/Υ, Προγραμματιστής -τρια, Αναλυτής -τρια, Τεχνικός Η/Υ καθώς και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ, καλύπτονται συνδικαλιστικά από το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική  (ΣΕΤΗΠ)

γ) οι εργαζόμενοι με τις ειδικότητες Προσωπικού Καθαριότητας καλύπτονται συνδικαλιστικά από το Σωματείο  Καθαριστών -τριών Αθήνας.

Επίσης, λόγω μη προσδιορισμού ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις με τα πιο πάνω αντικείμενα, αλλά και λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που να καλύπτει τέτοιες, μη προσδιορισμένες ειδικότητες από την ΣΣΕ/ΠΥ, ο Σύνδεσμος καλύπτει και την ειδικότητα του Εργατοτεχνίτη σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών (ανακύκλωση), έως ότου υπάρξει νέα ταξινόμηση ειδικοτήτων.

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΑΕ και Γραφείων Αθήνας  είναι τμήμα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), που είναι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, την απόλυτη πλειοψηφία έχει ο συνδυασμός «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ)», που υποστηρίζεται από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ).

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΑΕ και Γραφείων Αθήνας, ως προς το διεκδικητικό μέρος της λειτουργίας του, λειτουργεί σε αγωνιστική-ταξική κατεύθυνση. Υποστηρίζει αποκλειστικά τα συμφέροντα των εργαζομένων και δεν συμφωνεί με τη λογική της ταξικής συνεργασίας, του «κοινωνικού διαλόγου», δηλαδή της συνεργασίας  με την εργοδοσία και τις αντίστοιχες εργοδοτικές ενώσεις.

Συσπειρώνεται με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, συμφωνεί και προωθεί το πλαίσιο διεκδικήσεων του και επιδιώκει τη συσπείρωση με το πλαίσιο του Π.Α.ΜΕΣυνεργάζεται και εκδηλώνει την αλληλεγγύη του με όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από κλάδο, ειδικότητα, σχέση εργασίας, εθνικότητα και θρησκεία, επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα κοινωνικά στρώματα με τα οποία έχει στην παρούσα κοινωνικοπολιτική συγκυρία κοινά ή παραπλήσια συμφέροντα.

Δεν περιορίζεται μόνο σε εργασιακά ζητήματα και προβλήματα. Επιδιώκει να συνδέσει την υπεράσπιση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων με μια συνολικότερη πολιτική και πολιτιστική αντίληψη, παλεύει για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπό και  επιδιώκει να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους να συνειδητοποιήσουν την προοπτική της εξουσίας της εργατικής τάξης, την προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης για την κοινωνία.

Ποιοι είμαστε