Συγκρότηση Επιτροπής Εργαζομένων στις Εταιρείες Δημοσκοπήσεων

Μετά από κάλεσμα του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΑΕ & Γραφείων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργαζομένων στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Συζητήθηκαν διεξοδικά οι προβληματισμοί των εργαζομένων, στους οποίους κυριάρχησαν η αντίφαση ανάμεσα στην πραγματική φύση της εργασίας τους (υπάλληλοι) και τον τρόπο σύμβασής τους (συβάσεις έργου – τίτλοι κτήσης) που είναι κοινός σε όλες τις εταιρείες. Επίσης κουβεντιάστηκαν οι επιπτώσεις που επιφέρει ο νέος τρόπος ασφάλισης στους εργαζόμενους, αντιμετωπίζοντάς τους ως «ελεύθερους επαγγελματίες», επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και αναδείχθηκε η ανάγκη ανατροπής του. Επίσης Οι συνάδελφοι προχώρησαν στη συγκρότηση Επιτροπής Εργαζομένων στις Εταιρείες Δημοσκοπήσεων και αποφάσισαν ένα πρώτο πρόγραμμα δράσης και πρωτοβουλιών στοχεύοντας στη συσπείρωση όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων στην επιτροπή και το σωματείο.

Το σωματείο χαιρετίζει και στηρίζει την κίνηση των συναδέλφων που σε μια περίοδο που στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η εργοδοσία έχει πάρει όλα τα μέτρα για κυριαρχεί ο φόβος και οι μειωμένες απαιτήσεις στους εργαζόμενους, προχώρησαν σε αυτή την αγωνιστική πρωτοβουλία. Προτείνει, δε, στους συναδέλφους ως πλαίσιο αιτημάτων την υπογραφή συμβάσεων εργασίας 8ώρου για όλους, με σταθερό μισθό, σταθερό ωράριο, ασφάλιση, άδειες, επιδόματα και δώρα, σταθερή και μόνιμη εργασία, άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τακτικά διαλείμματα.