ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27/3 11:00 στην αίθουσα των εμπορουπαλλήλων Αθήνας Αγ.Φιλοθέης 5Β στο Σύνταγμα.
Συμμετέχουμε στη συνέλευση, δίνουμε τη μάχη για τις αρχαιρεσίες του σωματείου μας που θα πραγματοποιθούν τις επόμενες μέρες.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ