Συνάντηση του ΠΑΜΕ με Συνδικάτα από την Παλαιστίνη

Την Τετάρτη 7 Σεπτέμβρη επισκέφτηκε τα γραφεία του ΠΑΜΕ αντιπροσωπεία συνδικάτων από την Παλαιστίνη. Τα συνδικάτα από τους κλάδους Πετροχημικών, Τηλεπικοινωνιών, Λογιστών και Τραπεζοϋπαλλήλων πρόσφατα αποχώρησαν από τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC), η οποία αποτελεί όργανο των πολυεθνικών και του ιμπεριαλισμού, και εξέφρασαν την επιθυμία να γίνουν μέλη της ΠΣΟ, κομμάτι του διεθνούς ταξικού κινήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το ΠΑΜΕ εξέφρασε τη σταθερή αλληλεγγύη και στήριξη του ταξικού κινήματος της Ελλάδας στο λαό της Παλαιστίνης και τους αγώνες του.
Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Παλαιστίνη, ως αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ιμπεριαλιστικής πολιτικής του Ισραήλ. Κοινή επιθυμία είναι η καλύτερη επικοινωνία και επαφή μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την ανταλλαγή πείρας, πληροφοριών και την ανάπτυξη της λληλεγγύης και κοινής δράσης σε επίπεδο κλάδων.