Το Σωματείο στην Απεργιακή Συγκέντρωση της 8ης Δέκέμβρη