Χρόνια Πολλά απο την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία

Δύναμη στην Παγκόσμια Εργατική Τάξη!
Καλή Χρονιά!
Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία