Για την απόπειρα διακοπής της παράστασης του Χριστόφορου Ζαραλίκου

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας καταγγέλλει την απόπειρα διακοπής της παράστασης  του Χριστόφορου Ζαραλίκου από τη…