Ανακοίνωση Εφορευτικης Επιτροπής για Παράταση

Σήμερα, 25 Απριλίου 2018 και ώρα 17:30, η εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών και Γραφείων, μετά από συνεδρίασή της στα γραφεία του Συνδέσμου, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β, Αθήνα, και αφού έλαβε υπόψη την από 25/4/2018 αίτηση της παράταξης Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την αίτηση παράτασης κατά τις ημέρες και τις ώρες που αναφέρονται σε αυτή.
Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει την παράταση των εκλογών για τις ημέρες Σάββατο, 5 Μαΐου 2018 και Κυριακή 6 Μαΐου 2018 και ώρες από 10.00 έως 18.00 στον ίδιο χώρο.
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή