Απόφαση Εφορευτικής Επιτροπής για παράταση των εκλογών του σωματείου για την Κυριακή 17 Δεκέμβρη

Σήμερα,  Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, η εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών και Γραφείων, μετά από συνεδρίασή της στα γραφεία του Συνδέσμου, οδός 3ης Σεπτεμβρίου 48Β, Αθήνα, και αφού έλαβε υπόψη την από 10/12/2023 αίτηση της παράταξης Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την αίτηση παράτασης κατά την ημέρα και τις ώρες που αναφέρονται σε αυτή.

Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει την παράταση των εκλογών για την

  • Κυριακή 17 Δεκέμβρη 2023 και ώρες από 11.00 έως 19.00 

στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, οδός 3ης Σεπτεμβρίου 48Β, Αθήνα