Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την εταιρεία IMS INNOVATIVE MICROSOLUTIONS

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Α.Ε. και Γραφείων καταγγέλλει την εταιρεία IMS INNOVATIVE MICROSOLUTIONS SA, η οποία συστηματικά καθυστερεί την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων της. Η συγκεκριμένη εταιρεία, που αναλαμβάνει έργα ψηφιοποίησης αρχείων, αυξομειώνει διαρκώς το προσωπικό της ανάλογα με τις «ανάγκες των έργων», συνάπτοντας δίμηνες συμβάσεις ή προβαίνοντας σε απολύσεις στις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Πολλές φορές έχουν γίνει καταγγελίες στο σωματείο μας από εργαζόμενους για μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, που φτάνουν έως και τους τρεις μήνες. Καταγγελίες επίσης είχαν γίνει στο σωματείο για τη μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Και τα δύο αυτά ζητήματα λύθηκαν μετά από παρέμβαση του σωματείου.

Τώρα όμως η IMS ξεπέρασε τον εαυτό της, υποχρεώνοντας στους εργαζόμενους πάρουν άδειες καλοκαιρινές και άνευ αποδοχών για ένα μήνα, ενώ τους οφείλει τους μισθούς τριών μηνών, καθώς και το επίδομα αδείας! Το σωματείο μας, που σταθερά βρίσκεται στο πλάι των εργαζομένων, προχώρησε σε σχετική καταγγελία στο ΣΕΠΕ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στην IMS να μην αναμένουν τις «προσπάθειες που καταβάλλει η εταιρεία» για να τους πληρώσει, αλλά να προτάξουν τις δικές τους ανάγκες, να εμπιστευτούν τη δική τους δύναμη και να οργανωθούν στο σωματείο τους, στο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΑΕ και Γραφείων.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ