Ψήφισμα συναδέλφων σε δημοσκοπικές που εργάζονται με τίτλο κτήσης για το επίδομα των 800 ευρώ

Παραθέτουμε ψήφισμα προς το Υπουργείο Εργασίας που λάβαμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο  από συναδελφους ερευνήτες που εργάζονται με τίτλο κτήσης στον κλάδο των δημοσκοπήσεων και της έρευνας αγοράς σχετικά με τον αποκλεισμό τους από το επίδομα των 800 ευρώ και την άρνηση των εταιρειών του κλαδου να τους δηλώσουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη λήψη του, με τη δικαιολογία ότι δεν αποτελούν ευθύνη τους.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας έχει προχωρήσει σε παρέμβαση με υπομνήματα στο ΣΕΔΕΑ, τον Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών. Αναλυτικότερα για τις παρεμβάσεις του Σωματείου, μπορείτε να δείτε εδώ.


Το Ψήφισμα

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της “οικονομικής κάλυψης” κυρίαρχα των επιχειρήσεων και δευτερευόντως των εργαζομένων, ανακοίνωσε τη χορήγηση ενός επιδόματος της τάξεως των 800 ευρώ, το οποίο υποτίθεται θα καλύπτει ενάμιση μήνα των αναγκών των πολιτών των οποίων οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή και  τις συμβάσεις των εργαζομένων.

Στη βάση αυτή, ανακοινώθηκαν Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού καθώς και τους δικαιούχους του επιδόματος αυτού.

Η διαδικασία όμως χορήγησης του επιδόματος, πετάει εν τέλει εκτός χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι ούτε μισθωτοί, ούτε εργάζονται σε συνθήκες μερικής απασχόλησης, ούτε με «μπλοκάκι». Πετάει εκτός την κατηγορία εκείνη των εργαζομένων που εργάζονται υπό καθεστώς τίτλου κτήσης/σύμβασης έργου. Ένα καθεστώς εργασίας το οποίο είναι αποτέλεσμα της αποδιάρθρωσης των σχέσεων εργασίας που συντελείται τα τελευταία χρόνια, και το οποίο στερεί σε ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων το αυτονόητο δικαίωμα στην μόνιμη εξαρτημένη σχέση εργασίας που θα κατοχυρώνει μία σταθερότητα και ασφάλεια για τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες.

Για μία ακόμη φορά λοιπόν, δεδομένου ακριβώς αυτού του καθεστώτος απασχόλησης, όσοι και όσες δουλεύουμε με τίτλο κτήσης δεν αποτελούμε αρμοδιότητα των εργοδοτών, των εταιρειών μας για να δηλωθούμε στην πλατφόρμα ενώ από την άλλη δεν μπορούμε να δηλωθούμε και μόνοι μας χωρίς την
προηγούμενη δήλωση των εργοδοτών μας αυτών.

Σε αυτό το φόντο, και επειδή δεν είμαστε εργαζόμενοι «μίας χρήσης», απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο να υποχρεώσει τους εργοδότες να μας δηλώσουν στην πλατφόρμα προκειμένου να λάβουμε και εμείς το ελάχιστον αυτό επίδομα των 800 ευρώ.

Συνέχεια της προαναφερόμενης συνθήκης αποτελεί και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο δεν μας συμπεριλαμβάνει στους δικαιούχους που εκτίθενται στον κίνδυνο της πανδημίας του επιδόματος των 800 ευρώ. Δεδομένης της παύσης απασχόλησής μας και της ανυπαρξίας άλλου εισοδήματος, λοιπόν, απαιτούμε την συμπερίληψη των εργαζομένων με τίτλους κτήσης/ συμβάσεις έργου στους δικαιούχους του επιδόματος.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ/ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ

Συλλογή υπογραφών εδώ