ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
     ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε. & ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
2012

Σύνολο Ψηφισάντων για Δ.Σ
1014
Έγκυρα
1012
Άκυρα
2
Σύνολο Ψηφισάντων για ΕΚΑ – Ο.Ι.Υ.Ε.
1009
Έγκυρα
1009
Άκυρα
0
Παράταξη
Ψηφίσαντες
Έδρες
ΔΣ
ΕΚΑ – ΟΙΥΕ
ΔΣ
ΕΚΑ
ΟΙΥΕ
Δ.Α.Σ. Ιδ. Υπαλλήλων
996
995
11
13
10
Ένωση Εργαζομένων    εν κατεβασε ψηφοδελτιο) 
0
0
0
0
0
Ταξική Πορεία
16
14
0
0
0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
     ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε. & ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2010
Σύνολο Ψηφισάντων για Δ.Σ
1054
Έγκυρα
1038
Άκυρα
16
Σύνολο Ψηφισάντων για ΕΚΑ – Ο.Ι.Υ.Ε.
1032
Έγκυρα
1015
Άκυρα
17
Παράταξη
Ψηφίσαντες
Έδρες
ΔΣ
ΕΚΑ – ΟΙΥΕ
ΔΣ
ΕΚΑ
ΟΙΥΕ
Αγωνιστική Ενότητα
970
950
11
13
10
Ένωση Εργαζομένων
44
45
0
1
0
Ταξική Ενότητα
0
0
0
0
0
Ταξική Πορεία
20
20
0
0
0