Για την απόπειρα της ICAP να χρεωθούν συνάδελφοι σε τηλεργασία κανονική άδεια λόγω διακοπών στην ηλεκτροδότηση

Έφτασαν καταγγελίες στο Σωματείο ότι η ICAP ζητάει από συναδέλφους σε τηλεργασια που δεν μπόρεσαν να εργαστούν λόγω διακοπών στην ηλεκτροδότηση να πάρουν την κανονική τους άδεια ή να αναπληρώσουν τις ώρες της βάρδιας που δεν εργάστηκαν.

Βάσει της Εργατικής Νομοθεσίας, υπενθυμίζουμε ότι:

Α) Η διακοπή των συγκοινωνιών, οι διακοπές στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τυπική περίπτωση “σπουδαίου λόγου” για τη μη παροχή εργασίας.

Β) Ως εκ τούτου, (i) δεν υπάρχει υπαιτιότητα του εργαζόμενου (ii) οι αποδοχές καταβάλλονται κανονικά και
(iii) δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη κανονική άδεια.

Για τις χαμένες εργατοώρες η ICAP και ο κάθε εργοδότης μπορούν να απευθυνθούν:

• Στην κυβέρνηση που δε γεννάει λεωφορεία για να πηγαίνουμε με άνεση και ασφάλεια στις δουλειές μας.

• Στον ιδιωτικοποιημενο ΔΕΔΗΕ και στους ιδιώτες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν αφήσει τις υποδομές ηλεκτροδότησης να ρημάζουν για να μεγιστοποιήσουν το ποσοστό κέρδους.

• Στους εργολάβους που διαχειρίζονται τα εθνικά και τοπικά οδικά δίκτυα, που με την πρώτη μπόρα καταρρέουν, ενώ εισπράττουν δισεκατομμύρια από διόδια και κρατικές προμήθειες.

Συνάδελφοι, καταγγέλλουμε στο Σωματείο μας την οποία απόπειρα της εργοδοσίας να φορτώσει στις πλάτες μας την ανεπάρκεια του κράτους της!