Για τις ημέρες του καύσωνα και τη θερμική καταπόνηση

Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να σημάνει συναγερμός στους χώρους δουλειάς, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν σε όλη την Αττική. Κανένας μας να μην διακινδυνεύσει την ασφάλεια και την υγεία του για να βγει η «δουλειά» και άλλα τέτοια που ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παραγωγή.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε όσους  εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους όπως είναι οι εργαζόμενοι σε αποθήκες και κέντρα logistics, security και άλλοι.

Καλούμε τους εργοδότες να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ππροκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κανένας μας δεν θα εκτεθεί στις εξοντωτικές συνθήκες που επικρατούν κατά τις ημέρες του καύσωνα.

Είναι γνωστά τα ευχολόγια και οι ανακοινώσεις τόσο του κρατικού μηχανισμού όσο και των εργοδοτών που απλά περιγράφουν το πρόβλημα, μεταφέροντας την ευθύνη στους εργαζόμενους. Αυτό που απαιτούμε είναι ο ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης και να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται, έστω και από αυτή, την «λειψή» νομοθεσία. Δεν θα θρηνήσουμε συναδέλφους, όπως στα ναυπηγεία Ελευσίνας, επειδή η εργοδοσία θεωρεί κόστος τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

  • Εκτίμηση από τον Γιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας του επαγγελματικού κινδύνου και την εφαρμογή από τους εργοδότες του κλάδου όλων των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, για την ουσιαστική προστασία του όποιου κινδύνου σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Άμεση διακοπή όσων εργασιών είναι σε εξωτερικούς – υπαίθριους χώρους από τις 12:00 έως τις 17:00 ή για όσο η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 38ο.
  • Πλήρη καταβολή μισθού ή ημερομισθίου.
  • Περιορισμός όλων των βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.
  • Άμεση εφαρμογή του ΠΔ 176/1997 που προβλέπει την απαλλαγή των εγκύων από τα καθήκοντά τους τις μέρες του καύσωνα. Πλήρη καταβολή του μισθού ή του ημερομισθίου.
  • Αποχή από την εργασία σε όλους τους εργαζόμενους που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς – πνευμονοπαθείς – διαβητικοί – νεφροπαθείς) με πλήρη καταβολή του μισθού ή του ημερομισθίου τους.
  • Συχνά διαλλείματα των εργαζομένων, κατάλληλης διάρκειας και σε σκιερό μέρος για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης.
  • Διάθεση δροσερού πόσιμου νερού σε όλους τους εργαζόμενους και για όσο διαρκεί ο καύσωνας. Να παρθούν ιδιαίτερα μέτρα για τους εργαζόμενους του κλάδου που κάνουν δρομολόγια σε εξωτερικούς χώρους για την εξασφάλιση του πόσιμου νερού.
  • Με ευθύνη του ΣΕΠΕ να διενεργηθούν άμεσα έλεγχοι για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και στον κλάδο μας, στις μέρες του καύσωνα.

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας θα βρίσκεται σε επιφυλακή,  προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλλουν στο σωματείο άμεσα οποιαδήποτε προσπάθεια που βάζει την υγεία και την ασφάλεια τους σε κίνδυνο.