Για την πρόθεση της κυβέρνησης να διαλύσει το ΚΕΘΕΑ

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΑΕ & Γραφείων Αθήνας καταγγέλλει τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ και την πρόθεση της κυβέρνησης να διαλύσει τον χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, χαρακτηριστικό που ήταν συνυφασμένο με το θεραπευτικό μοντέλο και τη θεραπευτική φιλοσοφία του.

Σήμερα η κυβέρνηση, σε αρμονία με τη στρατηγική της ΕΕ, θέτει τη μείωση βλάβης σαν αυτοτελή σκοπό του, χτυπώντας ουσιαστικά τις θεραπευτικές κοινότητες και τη στεγνή θεραπεία, τα θεμέλια επάνω στα οποία επί 40 χρόνια μέσα από το ΚΕΘΕΑ κατάφεραν να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους χιλιάδες νέοι και οι οικογένειές τους.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των εργαζομένων, των θεραπευομένων και των Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ.

Διεκδικούμε τη διαφύλαξη του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, την ενίσχυσή του με μονάδες και μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.