Επιστολή διαμαρτυρίας Επιτροπής Εργαζομένων στην ΜΚΟ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ προς τη διοίκηση της οργάνωσης

Δημοσιεύουμε επιστολή διαμαρτυρίας πανελλαδικής Επιτροπής 138 εργαζομένων στην ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση ΠΡΟΣ τη διοίκηση της οργάνωσης. 

ΠΡΟΣ

THN M.K.O. ME ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΕΤΑδραση – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ημερομηνία : 12/04/2024

Αξιότιμη κυρία Παππά,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εργαζόμενοι της ΜΕΤΑδρασης, έχουμε έρθει σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομική και όχι μόνο κατάσταση, εξαιτίας μιας σειράς γεγονότων που έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους πέντε (5) μήνες. Το κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που επικρατεί από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους (2023), έχει ξεπεράσει κάθε όριο, με αποτέλεσμα η ανοχή μας και η ποιότητα ζωής μας να έχει φτάσει στο χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο.

 Ύστερα από την επίσημη ενημέρωση που λάβαμε τέλη Οκτωβρίου 2023, αναφορικά με την εξάντληση των πόρων εξαιτίας της μη τήρησης των δεσμευτικών προθεσμιών πληρωμής ενός εκ των χρηματοδοτών, ήτοι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχουμε εισέλθει σε έναν κυκεώνα γεγονότων και δυσμενών καταστάσεων.

Συγκεκριμένα, με πρόσχημα την ως άνω αιτιολογία, έχετε ξεκινήσει και συνεχίζετε έως σήμερα, καθυστερήσεις πληρωμών για το σύνολο του προσωπικού, ακόμη και αν κάποιοι από τους εργαζομένους εντάσσονται σε προγράμματα στα οποία δε τίθενται θέματα χρηματοδοτικών αποπληρωμών. Χαρακτηριστικά, η μισθοδοσία Νοεμβρίου του έτους 2023 καταβλήθηκε μετά την περίοδο των Χριστουγέννων, αφήνοντάς μας, εν μέσω εορτών, απλήρωτους και χωρίς σαφή ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία αποπληρωμής. Φτάνοντας αρχές Απριλίου, οι εργαζόμενοι, για ακόμα μια φορά, λαμβάνουμε με μεγάλη καθυστέρηση την μισθοδοσία του μήνα Φεβρουαρίου 2024, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά σας για την καθυστέρηση αυτή, ώστε ο καθένας μας να προγραμματίσει τα τρέχοντα έξοδα του, αλλά ακόμα και μετά από τα εύλογα σχετικά ερωτήματά μας, οι απαντήσεις ήταν ασαφείς και, εν τέλει, αναληθείς. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα, να μην έχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση για το τι θα συμβεί με τη μισθοδοσία και τις ανανεώσεις των συμβάσεων μας για το επόμενο διάστημα.

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι καλούμαστε να συμφωνήσουμε σε ολιγόμηνες, ακόμα και ολιγοήμερες συμβάσεις εργασίας, εξαναγκαζόμενοι ακόμη και να λάβουμε τις κανονικές μας άδειες, με την πρόφαση την πίεση των χρηματοδοτών, πράγμα που έχει συμβεί, ήδη, δύο φορές τους τελευταίους μήνες. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, αποτελεί η υποστελέχωση πολλών σημείων παροχής υπηρεσιών, γεγονός που δημιουργεί αυξημένη εργασιακή πίεση στο ήδη υπάρχον προσωπικό, το οποίο καλείται να καλύπτει πάγιες ανάγκες άλλων σημείων.

Ταυτόχρονα, η εκπρόθεσμη καταβολή δώρων αποτελεί συνήθη πρακτική και συντελείται σταθερά στην περίπτωση του επιμερισμού των επιδομάτων και των δώρων, πολιτική την οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα η ΜΕΤΑδραση.

 Σε αυτό το δυσμενές εργασιακό πλαίσιο, το προσωπικό της ΜΕΤΑδρασης συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία για το βέλτιστο συμφέρον του ευάλωτου προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού – τηρεί δηλαδή την υποχρέωση που ανέλαβε με την υπογραφή της σύμβασης του σε αντίθεση με εσάς, που αθετείτε συνεχώς και προκλητικά την υποχρέωσή σας, ήτοι την έγκαιρη πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων σας.

 Όπως γνωρίζετε, οι εργαζόμενοι της Οργάνωσης, διερμηνείς, εκπαιδευτικοί και διοικητικοί, αποτελούμε τον κορμό ενός φορέα παροχής υπηρεσιών για το σύνολο του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού της χώρας, ο οποίος από το 2023 βρίσκεται σε συνεχώς αυξανόμενη τάση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι της ΜΕΤΑδρασης βλέποντας την εργασία τους ως λειτούργημα προς τον πληθυσμό αυτό, αναγκάζονται να βρίσκονται δέσμιοι της αφερεγγυότητας της ΜΕΤΑδρασης για την πληρωμή τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Δυστυχώς όμως όπως προαναφέρθηκε η οικονομική κατάσταση όλων μας έχει φτάσει στα όρια, αναφορικά με την εκπλήρωση των καθημερινών οικονομικών υποχρεώσεών μας.

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, και επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματος μας, οι εργαζόμενοι που συνυπογράφουμε την παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ την άμεση ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα μας, ήτοι :

• Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μισθών μας καθώς και των επιδομάτων μετεγκατάστασης (στους δικαιούχους),

• Την αποφυγή στο μέλλον τυχόν καθυστερήσεων καταβολής της μισθοδοσίας μας.

• Την έγκαιρη και ορθή ενημέρωση μας σε περιπτώσεις καθυστέρησης, η οποία να μη ξεπερνάει την 5η μέρα του μήνα.

• Συμβάσεις αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους.

• Την άμεση στελέχωση όλων των σημείων με το απαραίτητο προσωπικό, για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών μας.

• Την πλήρη και έγκαιρη κάλυψη εξόδων μετακινήσεων και αποστολών.

• Η θέση ή η ειδικότητα του εργαζόμενου που αναγράφεται στην ατομική σύμβαση εργασίας να αντιστοιχεί με το αντικείμενο της εργασίας του.

Με εκτίμηση,

Επιτροπή 138 εργαζομένων ΜΕΤΑδραση

Letter of Protest

  With the present letter, we would like to inform you that METAdrasi’s employees have been facing an extreme financial hardship, due to a series of events that have taken place in the last five (5) months.The state of uncertainty and insecurity that has emerged since October last year (2023) has exceeded all limits, and as a result our tolerance and quality of life has reached its lowest level.

Following the official information we received by the end of October 2023, regarding the depletion of funds due to the failure to meet the payment deadlines of one of the funders, namely the Ministry of Μigration and Asylum, has created a maelstrom of events and adverse circumstances.

Specifically, under the pretext of the aforementioned reasons, you have started and continue to this day to delay payments for all staff, even if some of the employees work in programmes in which there are no payment delays. Notably, the payroll for November 2023 was paid after the Christmas period, leaving us unpaid and without clear information on the exact date of payment during the holidays.Once again, we received the payroll for the month of February 2024 with a long delay, at the beginning of April, and in the fact that there was no timely information from your side about this delay, so that each of us could plan our current expenses, but even after our reasonable questions in this regard, the answers were unclear and, ultimately, untrue.We continue to this day to have no reassurance or guarantee of what will happen with our payroll and contract renewals for the upcoming months.

 In addition, we are being asked to accept short-term contracts, with duration of a few months or even of a few days, and we have been forced to take our regular holidays upon your decision, under the pretext of putting pressure to the funders, which has already happened twice in the last few months.Last but not least, many locations are understaffed, which creates increased work pressure on existing staff, who are required to cover the permanent needs of other locations.

At the same time, the delayed payment of holidays bonuses is a standard practice with the allocation of bonuses and allowances, which is a policy consistently applied by METAdrasi.

Despite this adverse employment policy, METAdrasi’s staff continues to provide its services with professionalism and conscientiousness for the best interests of the vulnerable refugee and migrant population – and thus we adhere to the obligation we undertook by signing our contract, unlike you, who constantly and defiantly breach your obligation, namely the timely payment of your employees’ salaries.

As you know, the organization’s employees, interpreters, educators and administrators, we are the backbone of the services provided by the organization for the entire refugee and migrant population of the country, which is steadily increasing since 2023.Thus, METAdrasi’s employees, who consider their work as a service to this population, are forced to be bound by METAdrasi’s insolvency in regards to the payment for the service provided.Unfortunately, as mentioned above, all of us have reached the point of being unable to meet our daily financial obligations.

Based on all the above, and reserving all our legal rights, the employees who co-sign this letter of protestREQUEST an immediate response to our just demands, namely:

· The immediate payment of our accrued wages and relocation benefits (to the beneficiaries).

· The elimination of any future delays in the payment of our salaries.

· The timely and correct notification to us in cases of delay, which should not exceed the 5th day of the month.

· Contracts of indefinite duration for all employees.

· The immediate staffing of all locations with the necessary personnel for the proper provision of our services.

· Full and timely coverage of travel and mission expenses.

· The position or specialisation of the employee to be accurately indicated in the individual employment contract so that it corresponds to the scope of the employee’s work.

Yours sincerely,

Committee of 138 METAdrasi workers