Επιστολή του Σωματείου στην Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με την απόλυση εγκύου συναδέλφου από την ΜΚΟ CARITAS HELLAS

We are writing to you regarding a complaint received by our Union from an employee, who works as a social worker at the Adama Center of CARITAS HELLAS, funded by UNHCR. She has been a worker in the aforementioned project since the beginning of its operation, on 03/01/2022. During the time of her employment, she informed CARITAS of her pregnancy, presenting all the relevant medical documents, as required by law.

In mid-May, CARITAS made known to her their intention to continue the employment contract for the duration of her pregnancy and that she would resume her duties upon the end of her maternity leave. At their request, which was in writing, she provided the pregnancy certificate for the calculation of the maternity leave.

However, on 15/06/2022, while she was on sick leave due to a high-risk pregnancy, CARITAS informed her by telephone and then in writing that her contract, which expires on 30/06/2022, would not be renewed, without any explanation.

Later on that day, the Director of CARITAS HELLAS, during a telephone conversation with the employee, clearly stated that the job position cannot be maintained due to funding, more specifically, that CARITAS has no responsibility but is forced to make the dismissal because of the funder. The Director repeated the same argument to a representative of our Union in a conversation over the phone. As the project operates with UNHCR funding, we would appreciate it if you could let us know your position on the issue at hand and whether the dismissal of the employee, who is already in the 7th month of her pregnancy, was made under the guidance and instructions of your organization as CARITAS HELLAS management explicitly suggested.

Nowadays, when the rights of working mothers and women at the workplace and in general are negatively affected, we must all take a stand. Our Union is totally opposed to such actions demanding the immediate reinstatement of our colleague and her return to work upon the end of her maternity leave.

Respectfully,

The Executive Council of the Union of Private Employees of Athens

_______________________________________________

Σας απασχολούμε σχετικά με μια καταγγελία που έφτασε στο Σωματείο μας από συνάδελφο, που εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός στο Adama Center της CARITAS HELLAS, με την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας. Η εργαζόμενη απασχολείται στο ως άνω πρόγραμμα από την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου, στις 03/01/2022. Στο διάστημα που εργάζεται εκεί ενημέρωσε την CARITAS ότι είναι έγκυος, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Στα μέσα Μαΐου, η εργαζόμενη ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την CARITAS ότι η σύμβαση εργασίας της θα συνεχιστεί καθολη την διάρκεια της άδειας κυοφορίας και μητρότητας και με τη λήξη της άδειας θα επιστρέψει κανονικά στη θέση της. Στη συνέχεια, γραπτά της ζήτησαν την απαραίτητη βεβαίωση κυοφορίας για να υπολογίσουν, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, πότε ξεκινάει η άδεια μητρότητας και η εργαζόμενη το απέστειλε.

Ωστόσο, στις 15/06/2022 και ενώ η εργαζόμενη βρίσκεται σε άδεια ασθενείας (λόγω κύησης υψηλού κινδύνου) την ενημέρωσαν τηλεφωνικά και στη συνέχεια γραπτά ότι η σύμβαση της που λήγει στις 30/06/2022 δεν θα ανανεωθεί χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση.

Αργότερα, η διευθύντρια της CARITAS HELLAS, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εργαζόμενη, ανέφερε ότι η θέση δεν μπορεί να διατηρηθεί λόγω χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, ότι η CARITAS δε φέρει ευθύνη αλλά αναγκάζεται να προβεί στην απόλυση λόγω του χρηματοδότη. Τα ίδια επανέλαβε και σε εκπρόσωπο και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου μας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα λειτουργεί με την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε την θέση αυτή και να ενημερώσετε σχετικά με την απόφαση του Οργανισμού σας για απόλυση της εργαζόμενης στον 7ο μήνα κύησης κατά αυτόν τον τρόπο.

Σε μια εποχή που τα δικαιώματα της εργαζόμενης μητέρας, των γυναικών αλλά και των εργαζόμενων συνολικά πλήττονται όλο και περισσότερο, οφείλουμε όλοι να σταθούμε απέναντι σε τέτοιες κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο μας είναι κάθετα αντίθετο με τέτοιου είδους κινήσεις και απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψη της συναδέλφου μας και την επιστροφή της στην εργασία της με το πέρας της άδειας μητρότητας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ